Home

Documentaire

Een documentaire is een non-fictie-film, waarbij de maker een beeld tracht te
geven van een aspect uit de realiteit. Het resultaat weerspiegelt in belangrijke
mate de persoonlijke visie van de maker.

Speelfilm

Een speelfim is een filmvorm, waarin het verhaal gespeeld wordt door acteurs. De bijbehorende kunstvorm wordt cinematografie (vaak kortweg cinema) genoemd.

Infotainment

Infotainment is een samengesteld woord.
Er wordt mee bedoeld dat de film een serieuze boodschap of inhoud heeft, maar dat deze op een luchtige en soms humoristische wijze wordt overgebracht.

Voorlichting

Het geven van informatie door middel van communicatie, waardoor men tot een betere afweging en tot een keuze kan komen bij het nemen van beslissingen en het vormen van een persoonlijke mening.