STICHTING

regio filmproducties

De stichting is opgericht op 7 maart 2016. Doelstelling is het ontwikkelen, produceren en vertonen van filmproducties en het betrekken van jong talent bij het filmproces en overdragen van kennis en ervaring. Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen, cultureel belang te dienen. 
Stichting Regio Filmproducties
RSIN: 8561.74.324
KvK: 655 88 673
Jonker Speelmanstraat 22
5473CB Heeswijk-Dinther

Vlogberichten